Cauza C-213/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli și alții/easyJet Airline Co. Ltd (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 7 alineatul (1) litera (a) – Instanța competentă în materie contractuală – Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Articolele 5, 7, 9 și 12 – Convenția de la Montreal – Competență – Articolele 19 și 33 – Cerere de compensare și de reparare a prejudiciului care rezultă din anularea și din întârzierea zborurilor)