Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1973 tas-7 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 909/2013 li jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-sistema tad-displej tal-mapep elettroniċi u tal-informazzjoni għan-navigazzjoni interna (ECDIS Interna) kif imsemmija fid-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill