Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1973 af 7. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 909/2013 om tekniske specifikationer for det elektroniske kortvisnings- og informationssystem for indlandssejlads (indlands-ECDIS) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF