Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1973 на Комисията от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета