Kirjalik küsimus E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Kiirteede operaatorettevõtjad Hispaanias