Euroopan unionin virallinen lehti, CA 380, 29. joulukuuta 2011