Kohtuasi T-463/18: 30. juulil 2018 esitatud hagi – Novartis versus EUIPO (SMARTSURFACE)