Predmet C-231/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 2. srpnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Blackrock Investment Management (UK) Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Izuzeća – Članak 135. stavak 1. točka (g) – Izuzeća za transakcije upravljanja posebnim investicijskim fondovima – Jedinstvena isporuka koja se koristi za upravljanje posebnim investicijskim fondovima i drugim fondovima)