Věc C-231/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. července 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Spojené království) – Blackrock Investment Management (UK) Limited v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Osvobození od daně – Článek 135 odst. 1 písm. g) – Osvobození činností správy fondů kolektivního investování – Jediné plnění využívané pro správu fondů kolektivního investování i jiných fondů“)