Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud ühisnõukogu 19. veebruari 2019. aasta otsus nr 2/2019, millega võetakse vastu vaidluste vältimise ja lahendamise puhul järgitav töökord ning vahekohtunike ja vahendajate tegevusjuhend [2019/438]