Kirjalik küsimus E-002866/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Franco režiimi mälestusmärk Tortosas