Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9114 – KKR/TPG Asia/KMK/Square Peg/PropertyGuru) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)