A Bizottság (EU) 2021/663 rendelete (2021. április 22.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórdekon megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)