Decizia nr. 1/2020 a Comitetului pentru comerț din 19 noiembrie 2020 de modificare a apendicelui 1 la anexa XIII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia, Ecuador și Peru, pe de altă parte [2021/273]