Kohtuasi C-1/15 SA: 12. jaanuaril 2015 esitatud taotlus anda luba vara arestimiseks – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL versus Euroopa Komisjon