Pisemne zapytanie E-008772/11 Paolo De Castro (S&D), Francesco De Angelis (S&D), Giovanni La Via (PPE), Lara Comi (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Amalia Sartori (PPE), Antonio Cancian (PPE) i Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące okowity z wina gronowego