Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 25, 30 januari 1999