/* */

Komisjoni otsus, 25.07.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6621 - CNP ASSURANCES / BNP PARIBAS / IMMEUBLE VAL-DE-MARNE) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult prantsusekeelne tekst on autentne)