Kohtuasi C-344/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. märtsi 2020. aasta otsus (Arbeidshof te Genti eelotsusetaotlus – Belgia) – ISS Facility Services NV versus Sonia Govaerts, Atalian NV, varem Euroclean NV (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2001/23/EÜ – Artikli 3 lõige 1 – Ettevõtte üleminek – Töötajate õiguste kaitse – Puhastusteenuste riigihange – Lepingu sõlmimine hankeosade osas kahe uue pakkujaga – Niisuguse töötaja ülevõtmine, kes töötas kõikide hankeosade heaks)