Uitvoeringsverordening (EU) 2020/150 van de Commissie van 4 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van 6‐fytase geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 12056 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, opfokhennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden of voor fokdoeleinden (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA) (Voor de EER relevante tekst)