Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1154 av den 29 juli 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” (SUB)