Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös BiH/3/2004, tehty 29 päivänä syyskuuta 2004 , osallistujien komitean perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten (2004/739/YUTP)