Kohtuasi T-728/18: Üldkohtu 4. märtsi 2021. aasta määrus – Brand IP Licensing versus EUIPO – Facebook (lovebook) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Registreerimistaotluse tagasivõtmine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)