Rådets forordning (EF) nr. 462/96 af 11. marts 1996 om suspension af forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 2471/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2472/94 og forordning (EF) nr. 2815/95 for så vidt angår afbrydelsen af økonomiske og finansielle forbindelser med Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), de områder i Republikken Kroatien, der beskyttes af De Forenede Nationer, og de områder i Republikken Bosnien-Hercegovina, der kontrolleres af de bosniske serberes styrker