Nõukogu määrus (EÜ) nr 462/96, 11. märts 1996, millega peatatakse määrused (EMÜ) nr 990/93 ja (EÜ) nr 2471/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 2472/94 ja (EÜ) nr 2815/95, mis käsitlevad majandus- ja finantssuhete katkestamist Jugoslaavia Liitvabariigi (Serbia ja Montenegro), Horvaatia Vabariigis asuva ÜRO kaitsealuse tsooni ning Bosnia ja Hertsegoviina Vabariigis asuvate Bosnia serblaste kontrolli all olevate aladega