DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN Achoimre Feidhmiúcháin ar an Measúnú Tionchair