Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/645 av den 15 april 2021 om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter till Europeiska unionen (Text av betydelse för EES)