Uitvoeringsverordening (EU) 2021/645 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 wat betreft de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Europese Unie van zendingen rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)