A Bizottság (EU) 2021/645 végrehajtási rendelete (2021. április 15.) a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének a nyers tej, tejtermékek, kolosztrum és kolosztrumalapú termékek szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok, illetve harmadik országokon belüli országrészek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)