Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused noorsootöötajate hariduse ja koolituse kohta2019/C 412/03