Kirjalik küsimus P-002222/11 Rolandas Paksas (EFD) komisjonile. Kohtunikke ja kaasistujaid käsitleva seaduse nr 385/2000 (muudetud sõnastuses) kooskõla Slovakkia Vabariigi kohustustega Euroopa Liidu vastu