Kohtuasi C-669/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. oktoobri 2014. aasta määrus – Mundipharma GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), AFT Pharmaceuticals Ltd (Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nro40/94 – Sõnamärgi Maxigesic registreerimistaotlus – Varasema sõnamärgi OXYGESIC omaniku vastulause – Registreerimisest keeldumine)