Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9370 – Telenor/DNA) (Tekst mający znaczenie dla EOG)2019/C 400/02