Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9370 — Telenor/DNA) (Voor de EER relevante tekst)2019/C 400/02