Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9370 – Telenor/DNA) (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 400/02