Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9370 — Telenor/DNA) (текст от значение за ЕИП)2019/C 400/02