Kohtuasi T-695/16 P: Üldkohtu 18. juuli 2017. aasta otsus – komisjon versus RN (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Üleelanud abikaasa — Pensionid — Toitjakaotuspension — Personalieeskirjade VIII lisa artikkel 20 — Saamise tingimused — Õigusnormi rikkumine)