Komisjoni määrus (EL) nr 505/2014, 15. mai 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses karamelli tooni värvainete (E 150a–d) kasutamisega õlles ja linnasejookides EMPs kohaldatav tekst