Informationsmeddelande – Offentligt samråd Geografiska beteckningar som Indonesien har föreslagit ska skyddas i EU2019/C 405/12