C-268/20. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spanyolország) által 2020. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XV kontra Cajamar Caja Rural S. C. C.