Asia C-338/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 20.7.2016 – Valittajana Claire Staelen ja muuna osapuolena Euroopan oikeusasiamies (Muutoksenhaku — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Euroopan oikeusasiamiehen käsittelemä valitus, joka koskee avoimen kilpailun läpäisseiden soveltuvien hakijoiden luettelon hallinnointia — Unionin tuomioistuimen työjärjestys — 181 artikla)