Berigtigelse til afgørelse nr. 1/2018 truffet af Det Blandede Udvalg under Felo den 3. maj 2018 for så vidt angår vedtagelsen af dets forretningsorden 2019/1802 (Den Europæiske Unions Tidende L 274 af 28. oktober 2019)