ETA:n sekakomitean päätös N:o 89/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta