Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 89/2003 ze dne 11. července 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP