Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 954/2013, 4. oktoober 2013 , millega parandatakse määruse (EÜ) nr 828/2009 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tariifirubriiki 1701 kuuluvate suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks sooduslepingute alusel turustusaastatel 2009/2010 – 2014/2015) tšehhi- ja poolakeelset versiooni