Kohtuasi C-102/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010 . aasta määrus (Judecătoria Focșani (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Frăsina Bejan versus Tudorel Mușat (Kodukord — Artikli 92 lõige 1, artikli 103 lõige 1 ja artikli 104 lõike 3 esimene ja teine lõik — Õigusaktide ühtlustamine — Kohustusliku liikluskindlustuse süsteem — Vabatahtlik kindlustusleping — Kohaldamatus)