Kohtuasi C-416/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaki Vabariik) 23. augustil 2010 — Jozef Križan jt versus Slovenská inšpekcia životného prostredia (Slovakkia Keskkonnaministeerium)