kohtuasi T-51/18: Üldkohtu 10. septembri 2019. aasta otsus – BP versus Euroopa Liidu Kohus (Teenuste hanked – Hankemenetlus – Euroopa Liidu Kohtu hanketeade – Vabakutselised tõlkijad – Valikumenetlus – Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga)