KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE viisumitietojärjestelmästä (VIS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 täytäntöönpanosta, sormenjälkien käytöstä ulkorajoilla ja biometriikan käytöstä viisumihakemusmenettelyssä/REFIT-arvioinnissa$