Komission tiedonanto eräiden maitoalan tuotteiden ja maitotuotteiden eräissä unionin avaamissa kiintiöissä vuoden 2012 ensimmäisenä vuosipuoliskona käytettävistä olevista määristä